นายกฯตั้งเป้าไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์ติด อันดับ1 ใน 10 ของโลก

วันที่ 11 ธ.ค. 2552 เวลา 16:35 น.
      นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทาง อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงานไทย ว่า รัฐบาลได้วางเป้าหมายที่จะให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ติดอับดับ 10 ของโลกภายใน 5-6 ปีข้างหน้า โดยมีกำลังการผลิต 2.5 ล้านคัน/ปี จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่ 1 ล้านคัน/ปี  ซึ่ง 50% เป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ เบื้องต้นในระยะ 2-3 ปี จะให้มีการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านคัน/ปี โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเต็มที่

          ส่วนแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน รัฐบาลได้มีการกำหนดแผนงานในช่วง 15 ปีข้างหน้า โดยวางเป้าหมายจะมีการส่งเสริมการสร้างพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากสัดส่วน 6% เป็น 20% ซึ่งรัฐบาลมองว่า 3-4 ปีข้างหน้าจะมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น และหลังจากนั้นจะส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน