โอ๊ค-เอม ฟ้องสรรพากร ให้เพิกถอนประเมินภาษีหมื่นล้าน

วันที่ 11 ธ.ค. 2552 เวลา 16:09 น.
ที่ศาลภาษีอากรกลาง ถ.รัชดาภิเษก นายพานทองแท้ และ น.ส.พิณทองทา ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยนางกาญจนาภา หงษ์เหิน มอบอำนาจให้นายเมธา ธรรมวิหาร ทนายความ ยื่นฟ้องกรมสรรพกร ,นายสุทธิชัย สังขมณี ,นายศิริศักดิ์ พันธ์พยัคฆ์ และนายณัฎฐภพ อนันตรสุชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีของกรมสรรพกร เป็นจำเลยที่ 1-4 ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการประเมินภาษีของนายพานทองแท้ จำนวน 5,677,136,572 บาท และ น.ส.พิณทองทา จำนวน 5,676,860,088 บาท โดยแยกฟ้องเป็นสองสำนวน

คำฟ้องในส่วนของนายพานทองแท้ สรุปว่า โจทก์ไม่เห็นพ้องกับคำวินิจฉัยการประเมินภาษีการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่น ให้กับแอมเพิล ริช อินเวสเมนต์ โดยเห็นว่าเป็นการการดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) ทั้งที่การเก็บภาษีควรเก็บตามความเป็นจริงหน่วยงานของรัฐ ไม่ควรต้องตกเป็นเครื่องมือของบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มาจาการล้มล้างรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังนั้นการประเมินภาษี จึงไม่ชอบตาม ประมวลรัษฎากร ขัดต่อระเบียบกรมสรรพากร และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือตอบข้อหารือกรณีไม่เป็นธรรม การประเมินไม่มีความโปร่งใส จึงขออุทธรณ์การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานการประเมิน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯทุกประเด็น และขอให้ศาลมีคำสั่งปลดภาษี และเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงาน และขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯพร้อมขอลดเบี้ยปรับ ศาลรับฟ้องไว้เป็นคดีเลขดำที่ 266/2552

ขณะที่ คำฟ้องในส่วนของ น.ส.พิณทองทา มีเนื้อหาสอดคล้องกันกับนายพานทองแท้ พี่ชายโดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยในทุกประเด็นและขอให้ปลดภาษี ลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวน 5,676,860,088.79 บาท ซึ่งศาลรับคำฟ้องไว้เป็นคดีที่ 267/2552