ปูนใหญ่ทุ่มพันล้านซื้อหุ้นBST จากไทยพาณิชย์

วันที่ 03 ก.ย. 2553 เวลา 18:26 น.
ปูนซิเมนต์ไทย อนุมัติให้ บริษัทเอสซีจี ซื้อหุ้นBST จากไทยพาณิชย์ 
   
นายกานต์ ตระกูลฮุน    กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  (SCC)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นบริษัท กรุงเทพซินธิติกส์   (BST) ซึ่ง  เป็น  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ  บิวทาไดอีน ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางสังเคราะห์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 5.14แสนหุ้น หรือ 4.39% ในราคาหุ้นละ 2,100 บาท ซึ่งใช้เงินในการซื้อทั้งสิ้น  1,081  ล้านบาท 
   
 อย่างไรก็ตามหลังเข้าซื้อทำให้บริษัทถือหุ้นในBSTเพิ่มขึ้นเป็น 26.01% จากก่อนหน้าที่ถือหุ้นอยู่ 21.62 %
       
นอกจากนี้การเข้าซื้อหุ้น BST ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเคมีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ SCC เนื่องจากช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ   ของบริษัท และยังสอดคล้องกับ กลยุทธ์ของ SCC ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก