ศุลกากรจับรถมือสอง-ตัวถังลอบนำเข้ามูลค่ากว่า30ล้าน

  • วันที่ 24 ม.ค. 2560 เวลา 20:56 น.

ศุลกากรจับรถมือสอง-ตัวถังลอบนำเข้ามูลค่ากว่า30ล้าน

กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมรถมือสอง-ตัวถังรถ-ไวน์ต่างประเทศลอบนำเข้ารวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดีรักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และผู้บริหารกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมสินค้าต้องห้ามและหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร ประเภทรถยนต์เก่า ตัวถังรถยนต์เก่า มอเตอร์ไซค์เก่า สินค้าเกษตร ไวน์ต่างประเทศ แผงโซล่าเซลล์และสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

นายวิจักษณ์กล่าวว่า ตามที่กรมศุลกากรได้มุ่งเน้นนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามสินค้า ลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้ามข้อกำกัด เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี กรมศุลกากร จึงสั่งการให้นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดีรักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร การจัดเก็บภาษี วางแผนร่วมกับ นายวิรัช ฐานะเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการในสังกัดวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบและหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าที่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจับกุมสินค้า ดังนี้

1. รถยนต์ส่วนบุคคลเก่าใช้แล้ว ยี่ห้อ Nissan รุ่น CUBE จำนวน 4 คัน มูลค่า 3,000,000 บาท จับกุมได้ที่ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 3 ลาดกระบัง นำเข้ามาโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นการหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 99 และ 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบมาตรา 16 และ 17 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522

2. รถยนต์เก่ายี่ห้อ Citroen รุ่น 2CV จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,000,000 บาท และ ไวน์ต่างประเทศ จำนวน 5,183 ขวด มูลค่า 9,000,000 บาท จับกุมได้ที่ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ลาดกระบัง โดยสำแดงชนิดสินค้า ปริมาณ ประเภทพิกัด และอัตราอากรเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 99 และ 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบมาตรา 16 และ 17 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

3. รถยนต์เก่าใช้แล้ว ยี่ห้อ Nissan รุ่น SKYLINE จำนวน 3 คัน ตัวถังรถยนต์เก่าใช้แล้ว ยี่ห้อ Toyota จำนวน 4 โครงและรถจักรยานยนต์เก่าใช้แล้ว ขนาด 50 cc จำนวน 8 คัน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท จับกุมได้ที่ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 3 ลาดกระบัง ความผิดกรณีนำของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ