ประกาศผลนักการเงินปี 2552

วันที่ 11 ธ.ค. 2552 เวลา 11:51 น.
   วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือน ธันวาคม 2552  ได้ประกาศผลการตัดสิน รางวัลเกียรติยศ นักการเงินแห่งปีประจำปี 2552 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารในตลาดเงิน ตลาดทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลงานโดดเด่น ปรากฏว่าในปีนี้ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้ครองตำแหน่ง นักการเงินแห่งปี 2552ร่วมกัน

   ดร.วิชิตและนายบัณฑูร ได้ประกาศชัดเจนถึงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมทั้งยังได้เดินยุทธศาสตร์ตามโครงสร้างธุรกิจอย่างแน่วแน่ในลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ (Corporate) กลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail) ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารทั้งสองแห่งมุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่แตกต่างกัน โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย ขณะที่ ธนาคารกสิกรไทย มุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งทั้งสองธนาคารต่างก็ประสบความสำเร็จและเป็นยอมรับในลูกค้าทั้งสองกลุ่ม อีกทั้งส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปของกลุ่ม ทั้งเครือไทยพาณิชย์ และเครือกสิกรไทย ชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่งแม้ภาวะเศรษฐกิจปี 2552 ชะลอตัว