พณ.กำชับร้านค้าติดป้ายแสดงราคาช่วงเทศกาล

วันที่ 09 ธ.ค. 2552 เวลา 16:07 น.
            นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้ ได้มีการกำชับให้ร้านค้าต่างๆ มีการแสดงรายการสินค้าปริมาณและราคาอย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่แสดงจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท   ส่วนนโยบาย ในการดูแลราคาสินค้าในปี 2553 นั้น จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลประชาชนผู้บริโภคและอัตรา เงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  เนื่องจากราคสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนราคาสินค้าอุปโภค บริโภคนั้นคาดว่า มีโอกาสที่จะปรับราคาลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้น

          ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกรมการค้าภายในได้ควบคุมราคาสินค้าให้เป็นไปตามกลไกตลาดอยู่แล้ว แต่สำหรับสินค้าที่มีการแข่งขันน้อยแม้จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยก็อาจฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเองได้ ดังนั้นทางกรมการค้าภายในจึงต้องเข้าไปดูแลเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค