คลังไฟเขียวบริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาลขรก.

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 12:00 น.
คลังไฟเขียวบริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาลขรก.
รมว.คลัง ไฟเขียวบริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เริ่มปีงบ 2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้เห็นชอบหลักการให้บริษัทประกันเข้ามาบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ หลังจากการหารือกับผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวิต โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและบริษัทประกันจะเริ่มเข้ามาบริหารในปีงบประมาณ 2561

หลักการเบื้องต้น บริษัทประกันก็จะรวมตัวเข้ามาบริหารค่ารักษาพยายาลข้าราชการทั้งหมด โดยยังต้องรักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาล ยังไม่ ขยายไปยังโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้เงินยังหมุนเวียนในหน่วยงานของรัฐ

นอกจากนี้ เงื่อนไขที่สำคัญคือ สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลต้องเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม และค่าเบี้ยประกันจะต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายปีละ 7 หมื่นล้านบาท

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การให้บริษัทประกันมาบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการจะทำให้ลดการรั่วไหล เพราะที่ผ่านมาพบว่า ยังมีข้าราชการบางกลุ่มเวียนเทียนหาหมอเพื่อให้จ่ายยาราคาแพงจำนวนมาก เพื่อนำไปขายต่อ ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมาก