ธอส.-ธพว.ตบเท้าโชว์ผลงาน

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 06:34 น.
ธอส.-ธพว.ตบเท้าโชว์ผลงาน
ธอส.โชว์ผลงาน 9 เดือนปล่อยกู้ 1.1 แสนล้าน ด้าน ธพว.10 เดือน กำไรสุทธิ 1,560 ล้าน ปล่อยกู้เอสเอ็มอี 9,204 ราย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ว่า สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ 111,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.79% คิดเป็น 96,319 ราย โดยมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 9.06 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.01% สินทรัพย์รวม 9.88 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.77% เงินฝากรวม 7.91 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.89% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 5.07 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 5.60% กำไรสุทธิ 7,450 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 16.21%

สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ธนาคารจะยังคงเดินหน้าสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่นาน 4 ปีแรก โครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส. อัตราดอกเบี้ย 0.63% ต่อปี นาน 5 เดือน พ่วงแคมเปญ 4 ฟรี!!! ซึ่งคาดจะทำให้การปล่อยสินเชื่อปล่อยใหม่ไตรมาสสุดท้ายได้ตามเป้าหมาย 1.7 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ธนาคารได้มุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรให้เป็น SMART Organization เพื่อรองรับบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ (ฟินเทค)

นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยผลการดำเนินงาน ของ ธพว. 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2559 ธพว.มีกำไรสุทธิ 1,560 ล้านบาท สูงกว่าเป้าตามแผนฟื้นฟูที่กำหนดไว้ 1,280 ล้านบาท และสามารถปล่อยกู้เอสเอ็มอี 9,204 ราย

สำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 19,035 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 19,209 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อใหม่ที่ปล่อยกู้ช่วยเหลือเอสเอ็มอี 2.78 หมื่นล้านบาท คาดว่าเป็นไปตามเป้าสินเชื่อที่ตั้งไว้ทั้งปี 3.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอเบิกจ่าย  2,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ 6,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธพว.สนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาดอี-คอมเมิร์ซสากล ผ่าน Alibaba.com การปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง การช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดเพื่อนบ้าน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ร่วมกับ เอ็กซิมแบงก์และสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา

บทความแนะนำ