ธปท.เผยสินเชื่อเพื่อการบริโภคโตแซงหน้าสินเชื่อธุรกิจ

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 17:18 น.
ธปท.เผยสินเชื่อเพื่อการบริโภคยังขยายตัวสูง 11.6% แซงหน้าสินเชื่อภาคธุรกิจที่โตแค่ 2.1% เติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานการขยายตัวของสินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาส 2  ปีนี้ พบว่า สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวได้ 5.3% จากไตรมาสก่อนหน้า 2.5% โดยในจำนวนนี้ สินเชื่อเพื่อการบริโภคยังขยายตัวได้ดีที่สุด 14.3% จาก 11.6% ขณะที่สินเชื่อบริษัทธุรกิจและสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ขยายตัวได้เพียง 2.1% เท่ากัน เพียงแต่สินเชื่อเอสเอ็มอีมีแนวโน้มที่ขยายตัวได้ดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

และหากพิจารณาจากยอดเงินสินเชื่อคงค้าง แยกตามประเภทธุรกิจทั้งระบบที่มีอยู่ 7.17 ล้านล้านบาท ในรายละเอียดของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นทุกประเภท จะเห็นว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นมากที่สุด 8.24 หมื่นล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 4.65% จาก 1.77 ล้านล้านบาทในไตรแรก เพิ่มเป็น 1.85 ล้านล้านบาท       

อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นสินเชื่อธุรกิจมีแนวโน้มที่จะปรับดีขึ้นตามการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสินเชื่อเพื่อการบริโภคก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามรายได้ของภาคครัวเรือนที่ดีขึ้นด้วย