กรุงศรีเปิดตัว4กองทุนLTF-RMF

  • วันที่ 13 พ.ย. 2559 เวลา 21:06 น.

กรุงศรีเปิดตัว4กองทุนLTF-RMF

บลจ.กรุงศรี เปิดตัว LTF-RMF ใหม่พร้อมกัน 4 กองทุน เพิ่มทางเลือกลงทุน เปิดขายครั้งแรก 14-21 พ.ย.นี้

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี  เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนใหม่พร้อมกัน 4 กองทุน  เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 14-21 พ.ย.2559 ประกอบด้วย กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF) 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D) เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) เน้นลงทุนในหุ้นไทยของบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง 

ในส่วนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ใหม่ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก  และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF) เน้นลงทุนในสินค้าแบรนด์ดังหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีฐานลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก  

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ผสมผสานทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ มีนโยบายลงทุนในหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จดทะเบียนใน SET หรือ MAI ไม่น้อยกว่า 65% และจะลงทุนใน iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณ 30%

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล เน้นหุ้นขนาดกลางและเล็ก โดย 4 ปีที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทกลุ่มดังกล่าวสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ อีกทั้งการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจะช่วยลดความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยจากแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติที่มีสัดส่วนการถือครองหุ้นขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก

ส่วนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ในหลายประเภททั่วโลกเพื่อเข้าถึงแหล่งสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV) และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  เพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของสินค้าแบรนด์ดังหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีฐานลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก และมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ดี โดยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund (Class Z) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV  และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

"สำหรับการเพิ่มระยะเวลาการถือครองของ LTF จาก 5 ปีปฎิทินเป็น 7 ปีปฎิทินมองว่าจะช่วยลดความผันผวนของการลงทุนในหุ้นได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี เพราะในระยะยาวการลงทุนในหุ้นมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงิน ถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว" น.ส.ศิริพร กล่าว

ข่าวอื่นๆ