ทิสโก้หนุนสินเชื่อระยะยาวให้บินไทย3,000 ล้านบาท

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 17:31 น.
ทิสโก้ปล่อยสินเชื่อระยะยาวให้กับการบินไทย วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท  ระยะเวลา 7 ปี สนับสนุนการบินไทยเดินหน้าแผนเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

นายสุทัศน์  เรืองมานะมงคล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้ได้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาว ให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี  โดยการสนับสนุนสินเชื่อในครั้งเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจแก่การบินไทย รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้การแข่งขันและเป็นสายการบินที่ภาคภูมิใจของคนไทย

ทั้งนี้ในระยเวลาที่ผ่านบริษัทการบินไทยและธนาคารทิสโก้ ได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยในอดีตธนาคารมีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับการบินไทยมาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันยังได้เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทยอีกด้วย

“ธนาคารมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของการบินไทย ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจและการแข่งขันในระยะยาว จะส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมทุกด้าน ในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี” นายสุทัศน์กล่าว

อนึ่งการจัดหาเงินกู้ของบริษัทการบินไทยในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ปี 2553-2557 เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพที่จะลงทุนในการขยายกิจการให้แข่งขันได้ในระยะยาว การปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้แข็งแกร่งรวมถึงการเพิ่มสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสมให้บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง