ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออกตั๋วแลกเงินพิเศษ 1 ปี

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 14:08 น.
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออกตั๋วแลกเงินพิเศษ 1 ปี มอบอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นทุก 3 เดือน สูงสุดถึง 3.25% ต่อปี วงเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เน้นกลุ่มลูกค้าเงินฝากที่มีศักยภาพในการออมสูง  นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงิน สายบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  เปิดเผยว่า ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการตลาดและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไป ธนาคารเตรียมจะออกผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนแบบใหม่ คือ ตั๋วแลกเงินพิเศษ (B/E) อายุ 1 ปี “Step-Up Coupon Bill of Exchange” ประเภทไม่สามารถเปลี่ยนผู้ถือตั๋วแลกเงิน พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้น และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มต้นที่ 1.60% ต่อปี และสูงสุดถึง 3.25% ต่อปี กำหนดวงเงินรับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป และทวีคูณของ 100,000 บาท โดยผู้ฝากจะได้รับคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุตั๋วแลกเงิน

ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงินพิเศษ “Step-Up Coupon Bill of Exchange” นี้เป็นครั้งแรก ธนาคารจึงได้กำหนดเงื่อนไขพิเศษ โดยหากผู้ลงทุนไถ่ถอนตั๋วในช่วงก่อนครบระยะเวลา 3 เดือนแรกนับแต่วันออกตั๋ว ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย แต่หากผู้ลงทุนไถ่ถอนตั๋วในช่วงเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับแต่วันออกตั๋วแลกเงิน แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยงวดต่อไป ธนาคารจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคงค้างของงวดนั้นๆ ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษ

“สำหรับตั๋วแลกเงินพิเศษ อายุ 1 ปี “Step-Up Coupon Bill of Exchange” เหมาะสำหรับลูกค้าเงินฝากที่กำลังมองหาทางเลือกในการลงทุนใหม่ๆ และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างรายได้ผลตอบแทนในอัตราที่สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ธนาคารมีกำหนดเปิดจองซื้อ ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26-31 สิงหาคมนี้เท่านั้น” นายสุธีร์ กล่าว

อนึ่ง  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A+ จากฟิตช์ เรตติ้ง (Fitch)