กองทุนTDEXแจกปันผล6สตางค์

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 13:31 น.
กองทุน เปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) จ่ายปันผล 4 เดือนหน่วยละ 6 สตางค์ ปิดสมุดรับเงินปันผล 9 ก.ย.นี้

นายสุริพล เข็มจินดา กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 13 เม.ย.2553 ถึงวันที่ 11 ส.ค.2553 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.06 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 ตุลาคม 2553และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 ก.ย.2553

กองทุน  TDEX มีกำไรสุทธิงวดครึ่งปีแรกปี 2553 จำนวน 169.40 ล้านบาท กำไรต่อหน่วย 0.4214 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสทธิ 632.89 ล้านบาท กำไรต่อหน่วย 1.3022 บาท ซึ่งกำไรที่ลดลงเป็นผลจากตลาดหุ้นในงวดครึ่งปีแรกของปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2552