มั่นใจบริโภคไม่ฟุบคลังเก็บภาษีเกินเป้า

วันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 06:13 น.
มั่นใจบริโภคไม่ฟุบคลังเก็บภาษีเกินเป้า
คลังโชว์เก็บภาษีเดือนแรกปีงบประมาณ 2560 พอไปได้เกินเป้าหมาย 1.1 หมื่นล้าน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือน ต.ค. 2559) จัดเก็บได้ 1.98 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.1 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 5.9% และสูงกว่าเป้าหมาย 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีผลดำเนินงานดีทำให้นำส่งรายได้สูงถึง 3.6 หมื่นล้านบาท หรือสูงกว่าประมาณการ 6,300 ล้านบาท และหน่วยงานอื่นจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นด้วย

ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี โดยกรมสรรพากรจัดเก็บเกินเป้าหมาย 673 ล้านบาท จากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนกรมสรรพสามิตจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าประมาณ 2,000 ล้านบาท มาจากการจัดเก็บสุราและยาสูบที่ลดลง เช่นเดียวกับกรมศุลกากรที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าสูงถึง 2,700 ล้านบาท เป็นผลมาจากการนำเข้าที่หดตัวลดน้อยลงเป็นหลัก

"ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าติดลบ แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บในประเทศยังดี แสดงว่าการบริโภคภายในยังไปได้ไม่น่าเป็นห่วง" นายกฤษฎา กล่าว

สำหรับปีงบประมาณ 2559 คลังเก็บรายได้สุทธิ 2.393 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้า 6.35 หมื่นล้านบาท หรือ 2.7%