บลจ.ยูโอบีชูกองทุนทองคำอีกทางเลือกลงทุน

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 13:15 น.
บลจยูโอบี เผยกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ลงทุน หลังเปิดขายครั้งแรกวันที่  20 ส.ค.ที่ผ่านมา ชูจุดเด่นสามารถเลือกรับเงินปันผลและไม่จ่ายปันผลได้

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ผู้ลงทุนยังคงให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นทองคำ เพราะมองว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของตนเอง อีกทั้งยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่สนับสนุนให้ราคาทองคำมีแนวโน้มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความต้องการลงทุนในทองคำที่เพิ่มมากขี้น จากกองทุน Gold ETF หรือจากการธนาคารกลางหลายๆ ประเทศกลับมาถือทองคำมากขึ้น

“กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ เปิดทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่จะเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล  หรือไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้  แล้วแต่ความต้องการของผู้ลงทุน อีกทั้งเงินลงทุนขั้นต่ำที่จะเริ่มต้นลงทุนนั้นเพียง  1,000 บาทเท่านั้น และกองทุนนี้มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ  สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้  และสามารถลงทุนระยะยาวได้ไม่ควรพลาดโอกาสการลงทุนใน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์”นายวนา กล่าว

สำหรับการเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่  20-27 ส.ค.นี้ มีโปรโมชั่นเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้น  โดยยอดเงินลงทุนทุกๆ  500,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่  งานบริการผู้ถือหน่วย  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ยูโอบี  (ไทย)  จำกัด  โทร.  0-2676-7200 เครือข่ายสาขาทั่วประเทศของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ

ทั้งนี้ กองทุนเปิด  ยูโอบี  สมาร์ท  โกลด์ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวประเภท  Multi-Class ซึ่งแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดจ่ายเงินปันผล และไม่จ่ายเงินปันผล มีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท และกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก   ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่งโดยตรงเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำในตลาดโลกหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน  และมีความปลอดภัยในการลงทุนมากกว่ากองทุนทองคำและกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่มักจะลงทุนในตราสารหนี้และทำการ Swap ผลตอบแทน

นอกจากนี้  กองทุนหลักดังกล่าวยังเป็นกองทุน Gold ETF ที่ลงทุนในทองคำโดยตรงที่มีขนาดกองทุนใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีสภาพคล่องสูง เพราะสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ เป็นกองทุนยอดนิยมของนักลงทุนทั่วโลก  และมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศ  ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่นฮ่องกง  และสิงคโปร์  ปัจจุบัน กองทุนถือทองคำมากถึง 1.3 พันตัน ซึ่งเป็นมูลค่ามากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้