แบงก์กรุงศรีปันผลกลางปี 0.22 บาท

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 13:07 น.
แบงก์กรุงศรีปันผลกลางปี 0.22 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,336.31 ล้านบาท

นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติ ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากเงินกำไรของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 6,074,143,747 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,336.31 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธนาคารจะ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในที่ 9 กันยายน 2553 และจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 กันยายน 2553