คลิปข่าว แนะรัฐปรับแก้กฎหมายการค้าให้ส่งเสริมเศรษฐกิจ

  • วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 10:20 น.

นักวิชาการระบุเศรษฐกิจเป็นกับดักฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย แนะควรปฏิรูประบบภาษีและส่งเสริมภาคเอกชนให้ออกไปลงทุนขยายตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งต้องสร้างกติกาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าโลก

ข่าวอื่นๆ