ปูนซิเมนต์อ่วม หยุด 18 โครงการ

วันที่ 09 ธ.ค. 2552 เวลา 13:18 น.
   นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ( SCC ) เปิดเผยภายหลังจากที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สั่งให้บริษัท เอสซีจี ยุติโครงการของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์  ทั้งหมด 18 โครงการ เป็นการชั่วคราว  ว่าโครงการดังกล่าว มีเงินลงทุนรวม 57,500 ล้านบาท การหยุดกิจกรรมชั่วคราวนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบทางการเงินซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้รับเหมาก่อสร้างออกจากโครงการ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรักษาสภาพงานก่อสร้างให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียหาย ค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญา ดอกเบี้ย ค่าจ้างพนักงาน และค่าสูญเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความล่าช้าของแต่ละโครงการ

    อย่างไรก็ตาม  ณะนี้ SCC อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายของโครงการและหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ เกิดผลกระทบน้อยที่สุด