คลังวางแผนรีดภาษี ที่ดินรอบโครงการรัฐ

วันที่ 25 ต.ค. 2559 เวลา 08:38 น.
คลังวางแผนรีดภาษี ที่ดินรอบโครงการรัฐ
คลังเตรียมร่างแผนรีดภาษีที่ดิน ตีกรอบผืนที่ได้ประโยชน์จากโครงการรัฐ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างออกแบบการจัดเก็บภาษีจากส่วนต่างของราคาที่ดินที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ทั้งถนน มอเตอร์เวย์ ท่าเรือ สนามบิน หรือรถไฟ รวมถึงโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วย

ทั้งนี้ หลักการเบื้องต้นคือ จะจัดเก็บภาษีต่อเมื่อเจ้าของมีที่ดินสอดรับกับแผนการลงทุนของรัฐบาล มีการนำที่ดินมาหาผลประโยชน์ เช่น การขายเปลี่ยนมือ ทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นอย่างไม่คาดหวัง คลังจะเข้าไปจัดเก็บภาษีจากส่วนต่างราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น เช่น ก่อนลงทุนโครงการรถไฟฟ้า ราคาที่ดินอยู่ที่ 1 ล้านบาท แต่เมื่อรัฐบาลลงทุนทำให้ราคาเพิ่มเป็น 4 ล้านบาท เป็นต้น

สำหรับเบื้องต้นมีการหารือว่าจะตีกรอบเพื่อจำกัดที่ดินที่เข้าข่าย เช่น พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 1-5 กิโลเมตร ต้องเสียภาษีจากส่วนต่างราคาขายที่ได้รับประโยชน์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดกรอบที่ชัดเจน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีงบประมาณ 2560

นอกจากนี้ คลังยังอยู่ระหว่างพิจารณาจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เริ่มที่ภาษีจากการทำให้เกิดน้ำเสีย จากมลพิษทางอากาศ และจากขยะ

บทความแนะนำ