เล็งฟ้องวิสาหกิจชุมชนขอนแก่นอ้างชื่อธปท.หลอกประชาชน

วันที่ 10 ต.ค. 2559 เวลา 16:07 น.
เล็งฟ้องวิสาหกิจชุมชนขอนแก่นอ้างชื่อธปท.หลอกประชาชน
ธปท.เล็งฟ้องเอาผิดศูนย์วิสาหกิจชุมชนเวียงคำฟ้ากระนวน จ.ขอนแก่น อ้างชื่อธปท.ปล่อยกู้ให้กับประชาชน

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ตามที่มีการโฆษณาชวนเชื่อต่อประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนได้รายงานข่าวโครงการปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำโดยไม่มีหลักประกันจำนวน 3.6 แสนล้านบาท ผ่านศูนย์วิสาหกิจชุมชนเวียงคำฟ้ากระนวน จังหวัดขอนแก่น ให้แก่ประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกประมาณ 1 แสนราย รายละ 1 ล้านบาท โดยอ้างว่าได้แหล่งเงินทุนมาจากต่างประเทศ และยังอ้างว่าได้นำเงินมาจากแหล่งเงินในต่างประเทศประมาณ  1 แสนล้านบาท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก ธปท. ว่าถูกต้องตามกฎหมายนั้น  ธปท.ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง การแอบอ้างดังกล่าวถือว่าไม่ถูกต้อง ซึ่ง ธปท. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพราะมีเจตนาทำให้ประชาชนหลงเชื่อข้อความที่เป็นเท็จ

สำหรับการแอบอ้างดังกล่าว ธปท.ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจให้ตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น หรือเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่แล้ว

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ธปท.พบว่า มีข่าวเกี่ยวกับโครงการระดมเงินจากประชาชน ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรับสมัครสมาชิกเพื่อกู้เงินดอกเบี้ยต่ำโดยไม่มีหลักประกัน หรือเพื่อนำเงินมาร่วมลงทุนทำธุรกิจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจูงใจด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริง และมักสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการแอบอ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ดังนั้น ธปท. จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการใดๆ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบกระทรวงการคลัง โทร. 1359 และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.โทร. 1213 เป็นต้น