เปิดพิโกฯสางหนี้นอกระบบ

วันที่ 05 ต.ค. 2559 เวลา 06:01 น.
เปิดพิโกฯสางหนี้นอกระบบ
ครม.ไฟเขียวพิโกไฟแนนซ์ แก้หนี้นอกระบบ จับเจ้าหนี้ขึ้นทะเบียนรายไหนยังปล่อยกู้โหดเจอกฎหมายลงโทษ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวม 5 มาตรการหลัก ประกอบด้วย การเร่งเอาผิดกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง โดยเร่งรัดให้ร่าง พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งจะเพิ่มโทษเจ้าหนี้ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกำหนด

ขณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อของลูกหนี้ จึงกำหนดให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบ โดยคลังจะขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ หรือพิโกไฟแนนซ์ เพื่อให้เจ้าหนี้นอกระบบมาให้บริการสินเชื่อรายย่อยในระบบให้ถูกต้อง โดยจะต้องปล่อยกู้เฉพาะในจังหวัดที่พิโกไฟแนนซ์จัดตั้งขึ้นเท่านั้น เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลลูกหนี้ได้ชัดเจน ลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ และป้องกันการกู้ยืมเงินเกินควร โดยจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

“เจ้าหนี้ที่ปล่อยกู้หนี้นอกระบบ เรียกคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 15% ต่อปี หากไม่มาจดทะเบียนเป็นพิโกไฟแนนซ์ หรือนาโนไฟแนนซ์ จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายณัฐพร กล่าว

นายณัฐพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งนาโนไฟแนนซ์ที่ปล่อยกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย แต่พบปัญหาว่าประชาชนเข้าถึงสินเชื่อยาก เพราะต้องมีหลักประกัน เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ ป้องกันการเกิดหนี้เสีย โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ 29 ราย เปิดบริการแล้ว 20 ราย มีการปล่อยกู้รวม 2.24 หมื่นราย วงเงิน 556 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการลดภาระหนี้นอกระบบด้วยระบบไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ การเพิ่มศักยภาพลูกหนี้ในการหารายได้ มาตรการสุดท้าย คือการพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน และการเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน โดยกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. กองทุนหมู่บ้านฯ กรมการพัฒนาชุมชน มาร่วมกันให้ความรู้ทางการเงินกับชาวบ้าน การออมเงิน การวางแผนทางการเงิน และการจัดทำบัญชีครัวเรือน รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลหนี้นอกระบบของประเทศ โดยให้กระทรวงการคลังพัฒนาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อประเมินผลและหามาตรการมาช่วยเหลือต่อไป

นายณัฐพร กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ผจญกับปัญหาหนี้นอกระบบ และพยายามแก้ไขหลายรูปแบบ แต่ยังแก้ไม่ได้ทั้งหมด

 

บทความแนะนำ