รายได้รัฐบาล11เดือนยังเกินเป้ากว่า6หมื่นล้านบาท

  • วันที่ 13 ก.ย. 2559 เวลา 19:45 น.

รายได้รัฐบาล11เดือนยังเกินเป้ากว่า6หมื่นล้านบาท

คลังเผยรายได้รัฐบาล 11 เดือนแรกปีงบประมาณ59จัดเก็บได้ 2.18 ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 6.37 หมื่นล้าน

แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเก็บรายได้รัฐบาล 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 จัดเก็บได้ 2.18 ล้านล้านบาท ยังสูงกว่าประมาณการ 6.37 หมื่นล้านบาท คาดว่าการเก็บรายได้รัฐบาลทั้งปีงบประมาณ 2559 จะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งนี้การเก็บรายได้รัฐบาลที่เกินเป้ามาจากการส่งรายได้จากหน่วยอื่น 1.38 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการประมูลคลื่นโทรศัพท์  4 จี การนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจเกินเป้าหมาย 1.01 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ การเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเกินเป้าหมาย 8,936 ล้านบาท ภาษีสรรพสามิตรถยนต์เกินเป้าหมาย 7,548 ล้านบาท และการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกินเป้าหมาย 6,369 ล้านบาท

สำหรับภาษีทีเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5.65 หมื่นล้าน ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 4.37 หมื่นล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา 3.11 หมื่นล้านบาท อากรขาเข้า 7,444 ล้านบาท และภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,718 ล้านบาท

แหล่งข่าว กล่าวว่า ฐานะการคลังของประเทศในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 มีรายได้ 2.18 ล้านล้านบาท มีรายจ่าย 2.59 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 4.42 แสนล้านบาท เมื่อรวมขาดดุลนอกงบประมาณอีก 6.84 หมื่นล้านบาท ทำให้ขาดดุลงบประมาณทั้งหมด 5.1 แสนล้านบาท รัฐบาลกู้ชดเชยเพื่อการขาดดุลงบประมาณ 3.87 แสนล้านบาท ล่าสุดรัฐบาลมีเงินคงคลัง 3.03 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นระดับที่มีความมั่นคงเพียงพอกับการเบิกจ่ายในช่วงท้านของปีงบประมาณ 2559 และต้นปีงบประมาณ 2560 ที่จะมีการเร่งเบิกจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวอื่นๆ