ครม.อนุมัติขสมก. กู้เงินสนับสนุนบริการสาธารณะ

วันที่ 08 ธ.ค. 2552 เวลา 15:33 น.
   นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อนำมาสนับสนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 1,128 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระคืนเงินต้น  ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการกู้เงินครั้งนี้  ขณะที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และพิจารณาเงื่อนไขรายเอียดการกู้เงิน  หลังจากนั้นจะให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ จำนวน 230 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายให้กับกระทรวงคมนาคมใช้ดำเนินการในปีต่อๆ ไป

          รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ ผ่อนปรนการค้ำประกันการปล่อยสินเชื่อ ตามโครงการการช่วยเหลือด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย