คลังชี้ค่าเงินบาทไทยแข็งกว่าคู่แข่ง

วันที่ 05 ก.ย. 2559 เวลา 13:08 น.
คลังชี้ค่าเงินบาทไทยแข็งกว่าคู่แข่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินเงินไหลเข้าไทยดันเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ประเมินว่า หลังจากมีเงินไหลเข้าประเทศไทยจํานวนมาก ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับสกุลเงินของเวียดนามและจีน ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เป็นคู่แข่งการค้าที่สําคัญ

ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดในเดือน ก.ค. การส่งออกของไทยขยายตัวติดลบ 6.4 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทของไทยยังต้องติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการเคลื่อนย้ายเงินเข้าหรือออกจากประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงินบาท

ปัจจุบัน สศค. ได้ประมาณการค่าเงินบาทเฉลี่ยปี 2559 ไว้ที่ 35.50 บาทต่อดอลเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ ณ เดือน ก.ค. 2559

สศค. ยังประเมินว่า ข้อมูลล่าสุดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ค. 2559) งบลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้แล้ว 56.1% ของกรอบวงเงินงบประมาณ โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีงบ จะมีการเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนดังกล่าว ถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 พบว่าการลงทุนภาครัฐยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในระดับสูงที่ 11.8% โดยส่วนของไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 คาดว่าการลงทุนภาครัฐก็จะยังเป็นส่วนช่วยสําคัญในการรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการสนับสนุน 3 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (Front Load) 2. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ และ 3. มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร