ปีหน้ากุ้งไทยอนาคตสดใส

  • วันที่ 08 ธ.ค. 2552 เวลา 15:20 น.

โพสต์ทูเดย์ กุ้งไทย ยันอุตฯกุ้งไทยยังแข็งแรง คาดปี 53 ผลผลิตกุ้งอยู่ในระดับเดียวกับปี 52

ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผย ถึงสถานการณ์กุ้งไทยปัจจุบันว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมกุ้งไทยแข็งแรง เห็นได้จากยอดส่งออกกุ้งช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. 2552 ได้ถึง 320,855 ตัน คิดเป็นมูลค่า 77,132 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วปริมาณส่งออกกุ้งเพิ่มขึ้น 8% ในขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 12%  ซึ่งการส่งออกกุ้งของไทยปีนี้ที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ในทุกตลาด แม้กระทั่งสหรัฐฯ ซึ่งประเทศไทยถือว่าเสียเปรียบเนื่องจากยังโดนเก็บภาษีเอดี

ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ทั้งเอกวาดอร์ เวียดนาม ภาษีแทบจะเป็นศูนย์แล้ว นั่นหมายความว่าคุณภาพสินค้ากุ้งจากไทยเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งในตลาดที่มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยอาหาร

สำหรับสถานการณ์การผลิตกุ้งในพื้นที่ต่างๆ  นายเอกพจน์ ยอดพินิจ เลขาธิการสมาคมฯและประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปริมาณการผลิตกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในช่วงปลายปีนี้ เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีโรคระบาด สภาพอากาศหนาวเร็ว และแปรปรวนบางช่วง ทำให้เกษตรกรหลายรายยังไม่กล้าลงเลี้ยง ส่งผลต่อเนื่องทำให้ปี 2553 ผลผลิตกุ้งไม่สูงตามที่คิดกัน

นายปกครอง เกิดสุข  อุปนายก สมาคมกุ้งไทย และ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ ให้ข้อมูลการเลี้ยงกุ้งในภาคใต้ฝั่งอันดามันว่า เนื่องจากราคากุ้งที่ผ่านมา ผู้เลี้ยงเลี้ยงไม่มีกำไร/กำไรน้อย ทำให้คาดว่าปี 2553 ผลผลิตกุ้งฝั่งอันดามันน่าจะทรงๆ หรืออาจจะลดลง

ด้านนายบรรจง นิสภวาณิชย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวถึงการเลี้ยงกุ้งภาคตะวันออกว่า ปี 2553 ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่การเลี้ยงลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากลูกกุ้งที่มีคุณภาพ ทำให้รอบการเลี้ยงเร็วขึ้น สำหรับพื้นที่ทีไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งนั้น จะปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น

ขณะที่นายชัยพร เอ้งฉ้วน  กรรมการสมาคมกุ้งไทย บอกว่าในพื้นที่สตูล เนื่องจากลูกกุ้งคุณภาพดี ระยะเวลาการเลี้ยงลดลง ทำให้สามารถมีรอบการเลี้ยงที่มากขึ้น หากสามารถแก้ปัญหาโรคระบาดในช่วงต้นปีได้ ผลผลิตของสตูลก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นายสรวุฒิ จิระพันธุ์ ปธ.ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี เปิดเผยว่า ปัตตานี มีการขยายพื้นที่การเลี้ยงโดยการกลับมาเลี้ยงกุ้งอีกครั้งในพื้นที่ซึ่งเคยหยุดการเลี้ยงในช่วงที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ