หนี้สาธารณะไทยลด5.32หมื่นล้าน

วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 11:49 น.
หนี้สาธารณะไทยลด5.32หมื่นล้าน
รัฐบาลเร่งชำระหนี้ส่งผลให้ยอดหนี้สาธารณะคงค้างเดือน มิ.ย. ลดลง 5.32 หมื่นล้านบาท

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 มิ.ย. 2559 มีจำนวน 5.92 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 42.83% ของจีดีพี เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะลดลง 5.32 หมื่นล้านบาท

สำหรับหนี้ที่ลดลงมาจาก หนี้ของรัฐบาลที่มีจำนวน 4.37 ล้านล้านบาท ลดลง 4.17 หมื่นล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1.02 ล้านล้านบาท ลดลง 6,831 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 5.17 แสนล้านบาท ลดลง 4,096 ล้านบาท หนี้หน่วยงานของรัฐ  1.13 หมื่นล้านบาท ลดลง 638 ล้านบาท