ฟิทช์ยกชั้น9สถาบันการเงิน

วันที่ 03 ส.ค. 2559 เวลา 08:22 น.
ฟิทช์ยกชั้น9สถาบันการเงิน
ฟิทช์ ชี้สถาบันการเงินไทยแกร่ง ปรับเพิ่มเครดิต 9 แห่ง หลายแห่งได้ปรับขึ้นแนวโน้มเป็นมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ของสถาบันการเงินไทย 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท อีซี่บาย และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ได้เพิ่มอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวเป็น AA+(tha) จาก AA(tha) ส่วน บล.กสิกรไทย บล.ไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.ซีไอเอ็มบี ปรับเพิ่มเครดิตในประเทศระยะยาวเป็น AA(tha) จาก AA-(tha)

นอกจากนี้ ฟิทช์ คงเครดิตในประเทศระยะยาวของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ AAA(tha) และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นมีเสถียรภาพ จากเดิมแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

การประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยถูกปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว ส่งผลให้ฟิทช์ทบทวนโครงสร้างอันดับเครดิตในประเทศของไทย และความเหมาะสมเชิงเปรียบเทียบของอันดับเครดิตภายในประเทศของสถาบันทางการเงิน

สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร โดยธนาคารทั้งสามแห่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย และมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ฟิทช์มองว่าความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารทั้งสามแห่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของไทยจะถูกปรับลดอันดับลง ส่งผลให้อันดับเครดิตในประเทศของธนาคารทั้งสามแห่ง และรัฐบาลไทยมีความแตกต่างในเชิงเปรียบเทียบที่ลดลง

ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอันดับเครดิต สะท้อนว่าการปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารแม่ ซึ่งคือ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU; A/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) อาจไม่ส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY ต้องถูกปรับลดอันดับเครดิตในทันที (ในกรณีที่โครงสร้างเครดิตโดยรวมของประเทศไทยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง)

อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัท อีซี่บาย บล.เมย์แบงก์ฯ บล.ซีไอเอ็มบี น่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในความสามารถของบริษัทแม่ในการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทลูก การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตของ BTMU ACOM Co., Ltd หรือ Malayan Banking Berhad อาจจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของธนาคารกรุงศรีฯ อีซี่บาย และเมย์แบงก์ฯ ตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต