ธสน.หนุนเอสเอ็มอีส่งออก

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 เวลา 08:17 น.
ธสน.หนุนเอสเอ็มอีส่งออก
เอ็กซิมแบงก์ออกประกันส่งออกทันใจให้เอสเอ็มอี อนุมัติภายใน 1 วัน ลดค่าเบี้ยเหลือ 1,500 บาท ค้ำประกันถึง 1 ล้าน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารออกโครงการประกันส่งออกทันใจเอสเอ็มอี หรือ Instant SMEs Export Insurance เน้นลูกค้าผู้ส่งออกรายเล็กรายใหม่ ที่มีวงเงินส่งออก 5 แสน-1 ล้านบาท/ราย สมัครง่าย อนุมัติเร็วภายใน 1 วัน และคุ้มครองทันทีที่ได้รับอนุมัติในอัตรา 85% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่รับชาระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะคุ้มครองความเสี่ยงจากผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อไม่ชาระเงินค่าสินค้า และความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศผู้ซื้อ เช่น การควบคุมการโอนเงิน การห้ามนำเข้าสินค้า สงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร โดยธนาคารจะลดค่าเบี้ยประกันสำหรับผู้ซื้อ 2 รายแรกในกรมธรรม์ จากราคาเต็ม 3,000 บาทต่อผู้ซื้อ 1 ราย เหลือ 1,500 บาทตลอดปี 2559 ตั้งเป้าหมายมีผู้ส่งออกเอสเอ็มอีรายเล็กรายใหม่ที่ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มซีแอลเอ็มวี และประเทศที่มีการเปิดตลาดใหม่และเก่า รวมกว่า 153 ประเทศ เข้ามาใช้บริการ 1,600 ราย ภายใน 2 ปี

สำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของธนาคารตั้งแต่ปี 2538 ถึงเดือน พ.ค. 2559 ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุผู้ซื้อไม่ชาระเงินค่าสินค้า 78% รองลงมาคือ ผู้ซื้อล้มละลาย 20% และผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า 2% และส่วนใหญ่ 49% เป็นสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ

"การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันคู่ค้าในต่างประเทศจำนวนมากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชาระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศสูงขึ้น โดยเฉพาะสาเหตุจากผู้ซื้อล้มละลาย ซึ่งข้อมูลจากสถาบันประกันการส่งออกชั้นนำของโลก ระบุว่า ปัจจุบันมีบริษัทล้มละลาย 1 รายในทุก 3 นาที ธนาคารจึงต้องการส่งเสริมให้ผู้ส่งออก โดยเฉพาะเอสเอ็มอีทำประกันทุกครั้งที่ส่งออก" นายพิศิษฐ์ กล่าว

บทความแนะนำ