คาดลงทะเบียนคนจน20ล้านคน

วันที่ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 09:56 น.
คาดลงทะเบียนคนจน20ล้านคน
3 แบงก์รัฐ 'ออมสิน-กรุงไทย-ธกส. ' ลุยลงทะเบียนคนจน เริ่ม 15 ก.ค.-15 ส.ค. 2559 คลังคาดมีคนจนลงทะเบียนถึง 20 ล้านราย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ)  3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพร้อมที่จะลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยประมาณ 20 ล้านคนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-15 ส.ค. 2559 นี้ ผู้จะมาลงทะเบียนสามารถนำเพียงบัตรประชาชนอย่างเดียวมาได้เลย แต่จะต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดคือมีอายุ 18 ปี เป็นคนไทย มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี

ทั้งนี้ แบงก์รัฐทั้ง 3 แห่งได้หารือร่วมกันและมีข้อตกลงว่าจะให้ผู้ขึ้นทะเบียนกรอกข้อมูลสั้นๆ เพียงแผ่นเดียว หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลไปให้กระทรวงมหาดไทยและกรมสรรพากรตรวจสอบ ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกำหนดหลังจากนั้น จะส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) แจ้งกลับไปยังผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน อย่างไรก็ดีคิดว่ามีส่วนน้อยที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน

นายกฤษฏา กล่าวว่า การลงทะเบียนนี้จะเป็นประโยชน์กับภาครัฐในการทำมาตรการหรือการทำสวัสดิการต่างๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งต่อไปจะมีการนำไปเชื่อมโยงกับระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เพย์เมนต์ รัฐบาลสามารถจ่ายสวัสดิการตรงผ่าน อี-เพย์เมนต์ไปยังผู้มีรายได้น้อย

"ต่อไปรัฐบาลก็จะออกมาแบบการช่วยเหลือผู้มีรายได้ โดยดูจากฐานข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย โดย ผู้มาลงทะเบียนรายได้น้อยสามารถลงทะเบียนเอนี่ ไอดี ไปพร้อมกันครั้งเดียวได้เลย เพราะการลงทะเบียนเอนนี่ ไอดีของระบบอี-เพย์เมนต์เริ่มลงทะเบียนในวันเดียวกัน" นายกฤษฎา กล่าว

สำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปีต่อๆ ไป จะให้ลงได้ในช่วงวันที่ 1-30 ก.ย.ของทุกปี และในอนาคตจะให้ผู้มาลงทะเบียนแล้วมาอัพเดทข้อมูลทุกปี เพราะอาจจะมีบางรายที่มีรายได้เพิ่มจนไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยอีกต่อไป สำหรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี มาจากฐานรายได้ขั้นต่ำวันละ 300 บาท

ด้าน นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2559 ทุกสาขาของ ธ.ก.ส. พร้อมลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยควบคู่ไปกับการลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือเอนี่ ไอดี  เตรียมรองรับโครงการอี-เพย์เมนต์ของรัฐบาล ซึ่งในส่วนลูกค้า ธ.ก.ส.ที่มีกว่า 6 ล้านครัวเรือน หรือ 24 ล้านราย คาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี ที่เข้าข่ายมีอยู่ราว 10 ล้านราย ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้ามาลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือเอนี่ ไอดี  เพื่อใช้รับเงินสวัสดิการของรัฐที่สามารถเลือกผูกบัญชีกับบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ได้ คาดว่าน่าจะเข้ามาทั้งหมด 24 ล้านราย

"ธนาคารจะรับลงทะเบียนทั้งสองอย่างควบคู่กัน" นายลักษณ์ กล่าว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า สาขาธนาคารออมสิน 1,055 แห่ง เตรียมความพร้อมกับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและพร้อมเพย์ ซึ่งต่อไปคาดว่าน่าจะมีการออกบัตรในลักษณะของบัตรเงินสด เพื่อให้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากรัฐบาล เช่น เงินช่วยภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ เบี้ยคนชรา ขึ้นรถไฟฟรี รถเมล์ฟรี จะยิ่งช่วยกระตุ้นให้คนสนใจเข้ามาลงทะเบียนมากขึ้น