ศาลฎีกาตัดสิน"นิพัทธ"จ่ายเงินออมสิน500ล.

วันที่ 08 มิ.ย. 2559 เวลา 07:54 น.
ศาลฎีกาตัดสิน"นิพัทธ"จ่ายเงินออมสิน500ล.
ศาลฎีกาพิพากษายืนให้ "นิพัทธ พุกกะณะสุต" จ่ายเงินกว่า 534 ล้าน คืนแบงก์ออมสิน จากการอนุมัติซื้อหุ้นบีบีซี

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่ธนาคารออมสินเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และอดีตอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นจำเลย กรณีที่ขณะดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารออมสิน ในเดือน มิ.ย. 2538 ได้เร่งรัดอนุมัติเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ หรือบีบีซี จำนวน 375 ล้านบาท โดยไม่ผ่านมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ ต่อมาในภายหลัง รมว.คลัง มีคำสั่งระงับไม่ให้บีบีซีประกอบธุรกิจต่อไป ทำให้ธนาคารออมสินโจทก์ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 534,657,5347.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น 375 ล้านบาท นับจากวันถัดฟ้องเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมานายนิพัทธจำเลยได้ยื่นฎีกา ดังนั้นเมื่อศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเลยและรีบเร่งอนุมัติโดยไม่ผ่านคณะกรรมการ ไม่ได้รับอนุญาตจาก รมว.คลัง ตามกฎหมาย จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แม้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีความเห็นว่าจำเลยเพียงประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ใช่อย่างร้ายแรง แต่ความเห็นไม่ผูกพันการวินิจฉัยของศาล จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา จึงพิพากษายืน