เอ็มดีไทยพาณิชย์ลาออก

วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 10:33 น.
เอ็มดีไทยพาณิชย์ลาออก
"ญนน์ โภคทรัพย์" เอ็มดีฝีมือเด่นของธนาคารไทยพาณิชย์ลาออกแล้ว มีผล 1 ก.ค. นี้ บอร์ดรั้งขอให้เป็นกรรมการต่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งตลาเหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 มีมติอนุมัติการลาออกของ นายญนน์ โภคทรัพย์ จากการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกแถลงการณ์ว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่ คุณญนน์ โภคทรัพย์ เริ่มต้นการทำงานที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกลุ่มลูกค้าบุคคลและกิจการเครือข่ายสาขา จนกระทั่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในวันนี้ คุณญนน์ โภคทรัพย์ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถอย่างดีเยี่ยม ดังปรากฏจากผลงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตของธนาคารฯ อย่าง   ก้าวกระโดด และนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ ​อย่างไรก็ตาม คุณญนน์ ได้เล็งเห็นว่า ขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้นำประสบการณ์และสิ่งที่เรียนรู้จากความสำเร็จที่สั่งสมมาไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามความประสงค์ส่วนตัวและของครอบครัว จึงเรียนเสนอคณะกรรมการของธนาคารฯ เพื่อขอยุติบทบาทการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป     คณะกรรมการธนาคารฯ รับทราบความประสงค์ดังกล่าว และได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสามารถของคุณญนน์ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จึงมีมติให้คุณญนน์ โภคทรัพย์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ  และกรรมการบริหารของธนาคารฯ ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน คุณญนน์ โภคทรัพย์ และธนาคารฯ จะประกาศให้ทราบเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วต่อไป