กองทุนซิลเวอร์เอจ ยังปึ้ก

วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 14:42 น.
กองทุนซิลเวอร์เอจ ยังปึ้ก
"อมุนดิ" ยังมั่นใจกองซิลเวอร์เอจ ผลตอบแทน 6 ปี ชนะตลาดยุโรป 45% ออกกองใหม่บุกตลาดเอเชีย เผยมีหุ้นไทยรวมอยู่ด้วย

นายวาฟา อาห์มาดิ หัวหน้าการลงทุนหุ้นที่มีการลงทุนรูปแบบเฉพาะทั่วโลก บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ซีพีอาร์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอมุนดิ กล่าวถึงกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคของผู้สูงอายุ (Silver Age) กล่าวว่า ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนเข้าไปลงทุนนั้นมีรายได้และกำไรเติบโตขึ้นทุกปี และดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงเหมาะกับการลงทุนระยะยาว

“สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากอดีตจะลดหรือเลิกกิจกรรมต่างๆ เมื่อเกษียณ แต่ปัจจุบันคนวัยเกษียณจะมีกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ชีวิตมีคุณภาพ และอาจจะดีกว่าวัยทำงาน เพราะสะสมความมั่งคั่งมาตลอดชีวิต ทำให้มีฐานะการเงินที่ดี และพร้อมจะใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิต” นายอาห์มาดิ กล่าว

พร้อมกับบอกอีกว่า จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีการใช้จ่ายในสินค้าบางประเภทสูงเป็นพิเศษ จึงเป็นโอกาสการลงทุนที่เป็นแนวโน้มใหญ่ โดยอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ บริษัทจัดการลงทุนและประกันชีวิต บริษัทรถยนต์ บ้านพักคนชรา ระบบดูแลความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือในการดูแลสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกปี 2559 ผลดำเนินงานของกองทุนซิลเวอร์เอจ ที่เน้นลงทุนในยุโรปจะมีผลดำเนินงานติดลบ 8.4% แต่เมื่อพิจารณาย้อนหลัง 6 ปี นับจากจัดตั้งกองทุนจะให้ผลตอบแทนสะสมสูงกว่าดัชนี MSCI Europe ถึง 44.54% นอกจากนี้ ผลตอบแทนยังไม่ได้ผันผวนสูงเหมือนกับการลงทุนในกลุ่มกองทุนเฮลท์แคร์ เพราะได้กระจายความเสี่ยงไปในหลายอุตสาหกรรมมากกว่า

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีกองทุนไทยที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนซิลเวอร์เอจ ภายใต้การบริหารของซีพีอาร์ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ (TISCOSA) บลจ.ทิสโก้ กองทุนเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน (K-EUSAGE) บลจ.กสิกรไทย และกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (CIMB-PRINCIPAL GSA) บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

กองทุน TISCOSA และ K-EUSAGE ลงทุนในกองทุน CPR Invest-Silver Age ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศยุโรป ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 17 พ.ค. 2559 ติดลบ 8.95% และลบ 8.83% ตามลำดับ ขณะที่ CIMB-PRINCIPAL GSA กระจายลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ทำให้ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันติดลบเพียง 3.13%

นายอาห์มาดิ ยังเปิดเผยอีกว่า เมื่อเดือน ส.ค. 2558 ได้จัดตั้งกองทุน Amundi Opportunities-Amundi Asian Silver Age Fund AS Accumulation ที่มีนโยบายลงทุนอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากซิลเวอร์เอจในภูมิเอเชีย ซึ่งมีสัดส่วนลงทุนหุ้นไทยอยู่ด้วย แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ เนื่องจากไม่อยู่ใน 10 อันดับแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต