คลัง หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 3.3 %

วันที่ 28 เม.ย. 2559 เวลา 14:33 น.
คลัง หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 3.3 %
คลัง ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 59 เหลือ 3.3 % จากเดิมคาด 3.7% สาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่คาดว่าจะหดตัวลง

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์ศรษฐกิจไทย ( จีดีพี ) ในปี 2559 ใหม่ อยู่ที่ระดับ 3.3 %   (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 – 3.6) ลดลงจากเดิมที่คาดการณ์ในเดือน ม.ค. ว่า จีดีพีปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 3.7 % แต่ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ จีดีพี อยู่ที่  2.8

ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่คาดว่าจะหดตัวลง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอ ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย  อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง โครงการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาระบบขนส่งทางถนน และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวโน้มการจ้างงาน และรายได้นอกภาคเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งแนวโน้มราคาน้ำมันที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำจะช่วยให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชน

ภาพประกอบข่าว