เปิดขายกองทุนตลาดไท

วันที่ 05 ส.ค. 2553 เวลา 13:37 น.
กองทุนอสังหาตลาดไท ได้ฤกษ์ขาย 5 -11 ส.ค. 

นายสมชัย   บุญนำศิริ    กรรมการผู้จัดการ   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย  กล่าวว่า บริษัทจะเปิดจำหน่ายกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท ( TTLPF)   ในระหว่าง วันที่ 5 -11 ส.ค. มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท  ซึ่งกองทุนจะลงทุนครั้งแรกสิทธิการเช่าระยะเวลา 20 ปี  ในพื้นที่บางส่วนของโครงการตลาดไท    ซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตรทั้งในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย                        

จุดเด่นของกองทุน TTLPF  เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความแตกต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่นที่มีในปัจจุบัน คือเป็นการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร ถึงแม้จะเป็นการลงทุนในรูปแบบของสิทธิการเช่า (Leasehold) ในที่ดินและอาคาร แต่ด้วยศักยภาพของทรัพย์สินที่เป็นผู้นำในด้านตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค มีผู้เช่าที่หลากหลาย และผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องมาตลอด น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในทรัพย์สินที่มีคุณภาพในพอร์ตการลงทุนตลาดไท  ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กม. 42 (ขาออก) เยื้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดเป็นศูนย์กลางซื้อขายสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีการแบ่งตลาดออกเป็นสัดส่วนตามประเภทของสินค้าที่หลากหลาย ภายในโครงการมีการคมนาคมที่สะดวกสบายเพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคต่างๆครบวงจร ประกอบด้วยถนนหลัก 6 ช่องเดินรถ กว้าง 30 เมตร พื้นที่จอดรถจำนวนมาก ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอื่นๆ โดยกลุ่มผู้ค้าในตลาดไท จะมีทั้งเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และผู้ประกอบการหรือพ่อค้าคนกลาง    ปัจจุบันมีผู้เช่ามากกว่า 1,000  ราย

กองทุนจะเข้าทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี  จากบริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ที่เป็นเจ้าเของกรรมสิทธิ์ในปัจจุบัน และจะเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนดังกล่าว   โดยกองทุนจะทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วน  จำนวน 102-3-84.52 ไร่  ซึ่งเป็นส่วนที่ได้มีการพัฒนาเป็นโครงสร้างอาคารถาวรและกึ่งถาวรแล้ว เช่น ตลาดสด ตลาดดอกไม้ ตลาดผลไม้รวม ตลาดผัก ตลาดส้ม ตลาดปลา เป็นต้น จากพื้นที่ในโครงการตลาดไท รวมทั้งหมดจำนวนกว่า 450 ไร่