กองทุนอสังหาฯแจกอู้ฟู่

วันที่ 14 เม.ย. 2559 เวลา 10:09 น.
กองทุนอสังหาฯแจกอู้ฟู่
กองทุนที่เน้นลงทุนหุ้น-หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์โชว์ผลงานเด่น-สม่ำเสมอ ไตรมาสแรกแจกกำไรเฉลี่ย 12.22% ส่วน 1 ปีสูง 18.22%

นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์กองทุนประจำประเทศไทย บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์และกองทุนอสังหา ริมทรัพย์ (Property Indirect) ยังคงให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นเฉลี่ย 12.22% ในช่วงไตรมาสแรกปี 2559 ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน เฉลี่ยอยู่ที่ 13.73% และย้อนหลัง 1 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 18.22%

“แนวโน้มกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Fund of Property Fund) ยังเติบโตได้ดีในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากกองทุนมีรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์หลายกองทุน อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หลายแห่งยังไม่มีกองนี้ เช่น บลจ.ใหญ่” นายกิตติคุณ กล่าว

ทั้งนี้ จากข้อมูลผลตอบแทนของกลุ่ม Property Indirect ในช่วงไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 พบว่า กองทุนเปิดธนชาต พร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ ฟันด์ (T-PROPERTY) ผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ 17.05% รองลงมากองทุนเปิดแอล เอเช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP) ผลตอบแทน 16.63% อันดับสาม กองทุนเปิดแอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I (LHPROP-I) ผลตอบแทน 14.96%

อันดับสี่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (M-PROP DIV) ผลตอบแทน 13.82% อันดับห้า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ (M-Property) ผลตอบแทน 12.83% อันดับหก กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ ผลตอบแทน 12.53%

อันดับเจ็ด กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ ผลตอบแทน 12.43% อันดับแปด กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม C (CIMB-PRINCIPAL iPROP-C) ผลตอบแทน 10.83% อันดับเก้า กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม A (CIMB-PRINCIPAL iPROP-A) ผลตอบแทน 10.70%

อันดับสิบ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม R (CIMB-PRINCIPAL iPROP-R) ผลตอบแทน 10.66% อันดับสิบเอ็ด กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม D (CIMB-PRINCIPAL iPROP-D) ผลตอบแทน 10.60% อันดับสิบสอง กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดนด์ 10.54%

อันดับสิบสาม กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ดิวิเดนด์ ผลตอบแทน 10.53% อันดับสิบสี่ กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 8.02% อันดับสิบห้า กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ ผลตอบแทน 6.22% มีเพียงกองทุนเปิดทิสโก้ ยุโรป พร็อพเพอร์ตี้ ที่ผลตอบแทนติดลบ 2.89%