สงกรานต์นี้แบงก์ฟรีค่าธรรมเนียมถอนเงินผ่านเอทีเอ็มข้ามเขต

วันที่ 06 เม.ย. 2559 เวลา 15:52 น.
สงกรานต์นี้แบงก์ฟรีค่าธรรมเนียมถอนเงินผ่านเอทีเอ็มข้ามเขต
สมาคมธนาคารไทยให้ฟรีค่าธรรมเนียมถอนเงินผ่านเอทีเอ็มข้ามเขตทั่วประเทศช่วงสงกรานต์13-17เม.ย.หนุนนโยบายรัฐส่งเสริมการท่องเที่ยว

สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีมติเห็นชอบร่วมกันของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขตผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) และฟรีค่าฝากเงินสดภายในธนาคารเดียวกันแต่ข้ามเขตผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ซีดีเอ็ม) ที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13เม.ย. ถึงเวลา 23.00 น. ของวันทั้ 17 เม.ย. ปีนี้ รวม 5 วัน

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า การยกเว้นค่าบริการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และให้ความร่วมมือสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และนอกจากนี้ธนาคารสมาชิกจะได้จัดเตรียมเงินสดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศให้เพียงพอในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่เปป็นสาชิกจะ1.ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารเจ้าของบัตร ที่ปกติคิดค่าบริการประมาณ 20 บาท/รายการ และ 2.ยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ภายในธนาคารเดียวกัน ที่ปกติคิดว่าบริการหมื่นละ 10 บาท