ธปท.เผยทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่ม 1.501 แสนล้านเหรียญ

วันที่ 30 ก.ค. 2553 เวลา 19:05 น.
ธปท.รายงานทุนสำรองล่าสุดเพิ่มเป็น 1.051 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ด้านฐานเงินเพิ่มตามความต้องการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ธปท.รายงานฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศล่าสุด ณ วันที่ 23 ก.ค.อยู่ที่ระดับ 1.501 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4.84 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 900 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.28 หมื่นล้านบาท จกสัปดาห์ก่อนหน้าที่มี 1.492 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4.81 ล้านล้านบาท ส่วนฐานะสุทธิสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาทล่วงหน้า(Forward) อยู่ที่ 1.15 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนที่มีการซื้อขาย 1.22 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนฐานเงินหรือปริมาณเงินหมุนเวียนในมือประชาชนอยู่ที่ 1.06 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.48 หมื่นล้านบาท จากสัปดาห์ก่อนที่ 1.02 ล้านล้านบาท คาดว่าการต้องการถือเงินสดเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น และการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ ที่ปรับสูงขึ้นสะท้อนแนวโน้มราคาสินค้าแพงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนต้องการถือเงินสดเพื่อการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นด้วย