บลจ.กสิกรฯปันผล3กองทุนอสังหาฯ

วันที่ 01 มี.ค. 2559 เวลา 10:32 น.
บลจ.กสิกรฯปันผล3กองทุนอสังหาฯ
บลจ.กสิกรไทย คืนกำไรผู้ถือหน่วยลงทุน 3 กองทุนอสังหาฯ ผลงานแจ่ม จ่ายปันผลรวม 143 ล้าน

นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.2558 ประกอบด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) โดยจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.1260 บาทต่อหน่วย และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ไตล์ (MJLF) ในอัตรา 0.2600 บาทต่อหน่วย

ส่วนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) จะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ก.ค.- 31 ธ.ค.558 ในอัตรา 0.1680 บาทต่อหน่วย ทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 4 มี.ค.2559 (XD) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 18 มี.ค.2559 นี้ รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 143.09 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4 สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) โดยจะจ่ายคืนผลตอบแทนส่วนลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 4 มี.ค.2559  ในอัตรา 0.0782 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25.02 ล้านบาท โดยกองทุนมีกำหนดจ่ายคืนเงินลดทุนดังกล่าวในวันที่ 18 มี.ค.นี้