ลุยช็อปอินฟราฟันด์

วันที่ 25 ก.พ. 2559 เวลา 21:34 น.
ลุยช็อปอินฟราฟันด์
บลจ.ธนชาตซุ่มตั้ง T-Prop InfraFlex ลงทุนอสังหาฯ และอินฟราฟันด์ หวัง 3.5-4% ต่อปี

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-Prop InfraFlex) เปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ. 2559 โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราฟันด์) ในประเทศที่มีโอกาสเติบโตสูง

“กองทุนนี้จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่ากองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) ซึ่งปัจจุบันลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้เพียง 20% เนื่องจากนโยบายกองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์เฉลี่ย 80% แต่กองใหม่จะลงทุนอินฟราฟันด์หรืออินฟรา สตรัคเจอร์ฟันด์ได้มากขึ้น” นายบุญชัย กล่าว

สำหรับแนวโน้มการออกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีมากขึ้น ในขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถออกกองทุนใหม่ได้แล้ว จึงจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐจะระดมทุนจากผู้ลงทุนในอนาคต

นายบุญชัย กล่าวว่า กองทุนมีเป้าหมายที่จะทำผลตอบแทนให้อยู่ในระดับ 3.5-4% ต่อปี เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละไม่เกิน 4 ครั้ง ในขณะที่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังอยู่ในระดับต่ำและคาดว่าใน 6-9 เดือนข้างหน้าก็ยังไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ลงทุนได้ในระยะยาวและรับผลตอบแทนระหว่างทาง

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเป็นหลัก ถึงแม้จะเปิดให้ลงทุนต่างประเทศได้ก็ตาม