ออมสินล้างหนี้ครูดอก4%

วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 06:40 น.
ออมสินล้างหนี้ครูดอก4%
ออมสินล้างหนี้ครู ดึงเงิน ช.พ.ค.บำเหน็จตกทอด เป็นหลักประกันให้กู้ใหม่ดอกเบี้ย 4% นาน 20 ปี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า เป้าหมายปล่อยสินเชื่อเพื่อนำมาใช้หนี้เก่าเท่านั้น และจะลดดอกเบี้ยให้เหลือ 4% เป็นเวลา 20 ปี จากดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 6-6.5% ซึ่งจะลดภาระการจ่ายเงินงวดได้ 2,000-4,000 บาท/เดือน โดยผู้กู้จะต้องใช้หลักประกัน เช่น เงินจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา (ช.พ.ค.) หรือเงินบำเหน็จตกทอด

ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารออมสินมีหนี้สินครูกว่า 4 แสนราย คิดเป็นวงเงิน 4.7 แสนล้านบาท มีหนี้เสียอยู่ราว 2,000 ล้านบาท คิดเป็น 0.29% ของสินเชื่อรวม ส่วนเป้าหมายคือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป (เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่รับราชการมาไม่น้อยกว่า 20 ปี ถึงจะได้สิทธิ) ซึ่งมีประมาณ 3 แสนราย ทั้งนี้หากมีครูสมัครใจเข้าโครงการนี้ประมาณ 2.5 แสนราย เฉลี่ยวงเงินกู้ที่ 3 แสนบาท/ราย จะคิดเป็นมูลหนี้รวม 7.5 หมื่นล้านบาท &O5532;