ไทยพาณิชย์เบียดขึ้นเบอร์1

  • วันที่ 26 ม.ค. 2559 เวลา 21:31 น.

ไทยพาณิชย์เบียดขึ้นเบอร์1

บลจ.ไทยพาณิชย์ ขึ้นเบอร์หนึ่ง ได้กองส่วนบุคคลหนุน AUM 1.16 ล้านล้าน ชนะกสิกรไทย

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2558 อยู่ที่ 1.163 ล้านล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 15.2% จากสิ้นปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 1.009 ล้านล้านบาท

"ปี 2558 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทก้าวสู่อันดับ 1 ในอุตสาหกรรม ด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 21%" นายสมิทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราการเติบโตมากที่สุด โดย ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 2.45 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.38 แสนล้านบาท หรือ 129.56% จากสิ้นปี 2557 ที่มีอยู่ 1.06 แสนล้านบาท

นายสมิทธ์ กล่าวว่า การเติบโตของธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมาจากกลุ่มลูกค้าสถาบันเป็นหลัก ทำให้ บลจ.ไทยพาณิชย์มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 41.48% จาก 22.26% จากปี 2557 และยังครองอันดับ 1 ต่อเนื่อง

ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 1.17 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,396 ล้านบาท หรือ 6.7% จากปี 2557 ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 13.31%

ขณะที่ธุรกิจกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 8 แสนล้านบาท รวมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่ารวม 7.12 หมื่นล้านบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 5.80 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,993 ล้านบาท หรือ 1.01% จาก 7.92 แสนล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาด 19.70%

"ปัจจัยความสำเร็จมาจากการนำเสนอบริการที่ครบวงจร ผ่านกระบวนการลงทุนที่โปร่งใส่ และตรงกับความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าสถาบันแต่ละราย โดยมุ่งบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุด อย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้า" นายสมิทธ์ กล่าว

นายสมิทธ์ กล่าวอีกว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ยังคงให้ความสำคัญในการเสนอกองทุนแก่ ลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญโดยปีนี้มีนโยบายออกกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่สอดคล้องกับสภาวะตลาด

อย่างไรก็ตาม บลจ.ไทยพาณิชย์มี AUM มากกว่า บลจ.กสิกรไทย 3.31 หมื่นล้านบาท โดยเมื่อสิ้นปี 2558 บลจ.กสิกรไทยมี AUM อยู่ที่ 1.131 ล้านล้านบาท ส่วนแบ่งทางการตลาด 20.44%

ก่อนหน้านี้ บลจ.กสิกรไทย รายงานว่ามี AUM อยู่ที่ 1.136 ล้านล้านบาท โดยใช้ข้อมูลกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2558 แต่ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2558 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนส่วนบุคคล บลจ.กสิกรไทย ลดลง 5,951 ล้านบาท จากเดือน พ.ย.

ขณะที่ในเดือน ธ.ค. 2558 กองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 1.08 แสนล้านบาท หรือ 79% จากเดือน พ.ย. 2558

ข่าวอื่นๆ