แบงก์กรุงเทพแจ้งงดให้บริการทางอินเทอร์เน็ต

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 18:53 น.
แบงก์กรุงเทพแจ้งงดให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
ธนาคารกรุงเทพ ขอระงับการให้บริการในช่องทางอินเทอร์เน็ตชั่วคราว 23-24ม.ค.59

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับเพิ่มขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารในส่วนของช่องทางให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายรูปแบบการให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องในอนาคต ธนาคารมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการระงับการให้บริการในช่องทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง) และช่องทางบนโทรศัพท์มือถือ (บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง) ผ่านเว็บไซด์บนโทรศัพท์มือถือเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของคืนวันเสาร์ที่ 23 มกราคม ถึงเวลา 16.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 สำหรับช่องทางบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น และช่องทางอื่นๆ ของธนาคาร เช่น บัวหลวงเอทีเอ็ม ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ ‘ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญในการให้บริการลูกค้า และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ จึงได้เลือกช่วงเวลาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าน้อยที่สุด ธนาคารจึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงลูกค้าของธนาคารได้รับทราบ เพื่อทุกท่านสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้บริการทางการเงินของธนาคารได้ล่วงหน้า และไม่เกินช่วงเวลาข้างต้น การให้บริการทางการเงินในช่องทางดังกล่าวของธนาคารจะกลับสู่ภาวะปกติ หากลูกค้ามีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333