รัฐตั้งงบปี'60ดันเศรษฐกิจโต4%

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 08:29 น.
รัฐตั้งงบปี'60ดันเศรษฐกิจโต4%
รัฐถกตั้งงบปี 2560 ดันเศรษฐกิจโต 4% ตั้งเป้างบลงทุนไม่ต่ำกว่า20% ขาดดุล ไม่เกิน 3.9 แสนล้าน

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมร่วม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้แก่ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) เพื่อพิจารณากำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2560 โดยทุกหน่วยงานมีความเห็นใกล้เคียงกันว่าเศรษฐกิจปี 2560 จะขยายตัวได้ 4% มีอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2%  (ช่วงคาดการณ์ 1.5-2.5% ต่อปี)

สำหรับกรอบงบประมาณ รายจ่ายปี 2560 ยังต้องรอการทำประมาณการรายได้ของกระทรวงการคลังอีกครั้ง และจะเสนอกรอบงบประมาณให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในสัปดาห์หน้า และจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวันที่ 2 ก.พ. 2559 หลังจากนั้นในวันที่ 4 ก.พ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะให้นโยบายการจัดทำงบประมาณให้กับหน่วยงานทุกส่วนราชการ

"สำนักงบฯ จะนำรายละเอียดไปเรียนนายกรัฐมนตรีและจะเสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ก.พ. หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะให้นโยบายการจัดทำงบประมาณในวันที่ 4 ก.พ. และจะมีการให้ส่งคำของบประมาณตัวจริงอีกทีวันที่ 19 ก.พ.

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ปรับยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2560 โดยให้ส่วนราชการส่งคำขอเบื้องต้นเข้ามาให้พิจารณาก่อน เบื้องต้นหน่วยราชการทุกหน่วยงานได้มีการเสนอของบประมาณรายจ่ายมา มีวงเงินทั้งสิ้น 4.29 ล้านล้านบาท และมีการกรองเบื้องต้นแล้วเหลือ 3.4 ล้านล้านบาท แต่จะต้องมีการปรับปรุงคำขอเพื่อกำหนดเป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายสุดท้ายอีกครั้ง เพื่อส่งคำของบประมาณตัวจริงอีกครั้งในวันที่ 19 ก.พ.

ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายปี 2560 ยังคงมีงบลงทุนไม่ต่ำกว่า 20% ของงบประมาณรายจ่ายเท่ากับปีงบประมาณ 2559 ที่มีงบลงทุน 20% และกำหนดให้เป็นงบประมาณขาดดุล แต่จะให้ขาดดุลไม่สูงไป กว่าปีงบประมาณ 2559 ที่ขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังไม่มีการหารือถึงการจัดงบประมาณสมดุลว่าจะดำเนินการอย่างไรในอีกกี่ปีข้างหน้า ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาเบื้องต้นไว้ว่าจะไม่เกิน 50% ของจีดีพี โดยภาระหนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนั้น เป็นเพราะตัวเลขการขาดดุลงบประมาณเบื้องต้นของปี 2560 ที่วางไว้ ไม่ได้เพิ่มมากไปกว่าปีงบประมาณ 2559

ด้าน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ประมาณการ รายได้ปีงบประมาณ 2560 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ประมาณ 4-5% โดยเป็นประมาณการรายได้ที่ไม่รวมรายได้พิเศษ

อย่างไรก็ตาม งบประมาณรายจ่ายปี 2559 อยู่ที่ 2.72 ล้านล้านบาท ประมาณการรายได้อยู่ที่ 2.33 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท และมีการตั้งงบลงทุนไว้ 5.4 แสนล้านบาท หรือ 20% ของงประมาณรายจ่าย

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ผ่านมา มีการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เสนอขอตัดบทบัญญัติที่กล่าวถึงความหมายและการบริหารงบราชการลับออก เนื่องจากเห็นว่าภาระหน้าที่ของ สตง.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านความมั่นคงที่ต้องใช้จ่ายเงินจากงบราชการลับ และทุกปีที่ผ่านมาการจัดทำคำของบประมาณของ สตง. ไม่เคยจัดทำคำของบประมาณในส่วนนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว