กองทุนรวมปีแพะแผ่วโต6.6%

วันที่ 11 ม.ค. 2559 เวลา 11:22 น.
กองทุนรวมปีแพะแผ่วโต6.6%
กองทุนรวมปีแพะแตะ 4 ล้านล้านบาท ขยายตัวแผ่วเหลือ 6.67% “บัวหลวง” โตแสนล้าน

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า ปี 2558 กองทุนรวมทั้งระบบมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอ็นเอวี) อยู่ที่ 4.06 ล้านล้านบาท เติบโต 2.54 แสนล้านบาท หรือ 6.67% จากสิ้นปี 2557 อยู่ที่ 3.81 ล้านล้านบาท ท่ามกลางดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลง 14% ในปีที่ผ่านมาและอัตราดอกเบี้ยอยู่ระดับต่ำ

ทั้งนี้ หากเทียบการเติบโตของกองทุนรวมในช่วงที่ผ่านมาถือว่าปี 2558 เติบโตในอัตราที่น้อยในรอบ 4 ปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง ฉุดมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นลดลงตาม

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 10 อันดับแรกที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดได้แก่ บลจ.กสิกรไทย มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 9.21 แสนล้านบาท เติบโต 4.84 หมื่นล้านบาท หรือ 5.54% จากสิ้นปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 22.68% อันดับสอง บลจ.ไทยพาณิชย์ มูลค่าสินทรัพย์ 8 แสนล้านบาท เติบโต 7,993.62 ล้านบาท หรือ 1.01% จากสิ้นปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 19.70%

อันดับสาม บลจ.บัวหลวง มูลค่าสินทรัพย์ 5.32 แสนล้านบาท เติบโต 1 แสนล้านบาท หรือ 23.33% จากสิ้นปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 13.11% อันดับสี่ บลจ.กรุงไทย มูลค่าสินทรัพย์ 5.26 แสนล้านบาท เติบโต 1.92 หมื่นล้านบาท หรือ 3.79% จากสิ้นปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 12.95% และอันดับห้า บลจ.กรุงศรี มูลค่าสินทรัพย์ 2.63 แสนล้านบาท เติบโต 4.42 หมื่นล้านบาท หรือ 20.18% ส่วนแบ่งการตลาด 6.48%

อันดับหก บลจ.ทหารไทย มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 2.16 แสนล้านบาท เติบโต 2.15 หมื่นล้านบาท หรือ 11.05% จากสิ้นปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 5.32% อันดับเจ็ด บลจ.เอ็มเอฟซี มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 1.93 แสนล้านบาท ลดลง 4.49 หมื่นล้านบาท หรือ 18.89% จากสิ้นปี 2557 อันดับแปด บลจ.ธนชาต มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 1.42 แสนล้านบาท เติบโต 5,175.78 ล้านบาท หรือ 3.78% จากสิ้นปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 3.49%

อันดับเก้า บลจ.ยูโอบี (ประเทศ ไทย) มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 1.38 แสนล้านบาท เติบโต 9,756.04 ล้านบาท หรือ 7.61% จากสิ้นปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 3.39% และอันดับสิบ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 5.33 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.63 หมื่นล้านบาท หรือ 97.21% จากสิ้นปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 1.07%

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าในปี 2558 บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิลมีอัตราการขยายตัวสูงสุด 97.21% เนื่องจากมีการควบรวมกิจการบลจ.ฟินันซ่าจึงนำสินทรัพย์เข้ามา ส่วนบลจ.บัวหลวง มีการเติบโตในแง่ของเม็ดเงินสูงสุดมูลค่า 1 แสนล้านบาท หรือ 23.33% จากปี 2557 ขณะที่บลจ.เอ็มเอฟซีมีการลดลงของสินทรัพย์สูงสุดในระบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต