เอ็กซิมแบงก์รับสมัครเอ็มดีใหม่

วันที่ 04 ม.ค. 2559 เวลา 15:39 น.
เอ็กซิมแบงก์รับสมัครเอ็มดีใหม่
เอ็กซิมแบงก์เปิดรับสมัครเอ็มดีคนใหม่ ตั้งเป้าพาธนาคารเข้มแข็งช่วยดันเศรษฐกิจของประเทศ

นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารกำลังสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่  ซึ่งผู้สมัครต้องแสดงวิสัยทัศน์ ตลอดจนแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ที่จะบริหารจัดการและพัฒนาธนาคารตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ว่าจะทำอย่างไรให้ธนาคารมีบทบาทในเชิงรุก เสริมทีมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศให้แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ ยังต้องทำให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายและภารกิจดังกล่าวข้างต้น มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อยู่เคียงข้างการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนและต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสร้างแบรนด์สินค้าและบริการของไทยให้มีชื่อเสียงในตลาดโลก

นายมนัส กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ มีนายวิเชฐ ตันติวานิช เป็นประธาน เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5-29 ม.ค. 2559