ธปท.หนุนเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 23 ก.ค. 2553 เวลา 21:11 น.
ธปท.เชื่อ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินช่วยสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว          นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยเสนอ จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย เพราะ พ.ร.ก.ดังกล่าว ทำให้บางประเทศมีข้อจำกัดในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ดังนั้นหากยกเลิกจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ จะเติบโตกว่าเป้าหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ไว้หรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหามาบตาพุด ที่คาดว่าจะมีการชัดเจนใน 2 เดือน แต่คาดว่า เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรก น่าจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10