ฟิทช์ลดเครดิตSF

วันที่ 21 ก.ค. 2553 เวลา 14:23 น.
ฟิทช์ปรับลด เครดิต  สยามฟิวเจอร์  ดีเวลอปเมนท์  เป็น ‘BBB(tha)’

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)  ประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ (SF)  เป็น ‘BBB(tha)’  จาก ‘BBB+(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นเป็น ‘F3(tha)’ จาก ‘F2(tha)’ รวมถึงปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ SF  เป็น ‘BBB(tha)’  จาก ‘BBB+(tha)’ ในขณะเดียวกัน ฟิทช์จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของ SF ที่จะออกในไตรมาส 3 ของปี 2553 นี้ ที่ระดับ ‘BBB(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ การปรับลดอันดับเครดิตของ SF สะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ต่ำกว่าที่คาด เนื่องจากการที่ SF ให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าบางรายที่ประสบปัญหาทางการเงินจากภาวะเศรษฐกิจ  รวมถึงการลงทุนโดยใช้เงินกู้ที่สูงในโครงการ Mega Bangna ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินและอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและค่าเช่าอ่อนแอลง โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า  ณ สิ้นปี 2552 และ ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2553 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเป็น 6.3 เท่าและ 6.8 เท่าตามลำดับ จาก 4.3 เท่า ณ สิ้นปี 2551 ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินของ SF น่าจะปรับตัวลดลงช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าการขายโครงการที่บริหารอยู่จำนวน 1 โครงการให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2553 จะช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินของ SF ลดลง แต่ก็น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 5 เท่า ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ฟิทช์กล่าวว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง แม้ว่ารายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือในทันทีทันใด แต่ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการชะลอการเปิดตัวของโครงการใหม่ๆ รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อการขึ้นอัตราค่าเช่า ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องมายังสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าชุมชนขนาดกลางที่รองรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความไม่สงบทางการเมืองน้อยกว่าศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มุ่งเน้นการพักผ่อนยามว่างและความบันเทิง