สั่งแบงก์รัฐทำแผนอุ้มคนจน

  • วันที่ 24 พ.ย. 2558 เวลา 07:17 น.

สั่งแบงก์รัฐทำแผนอุ้มคนจน

"อภิศักดิ์" สั่งแบงก์รัฐคิดแผนช่วยคนฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ) ว่าเป็นการพูดคุยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือในหลักการทำงานในระยะต่อไปของแบงก์รัฐที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของแต่ละธนาคาร โดยให้การบ้านไปคิดกันว่าจะหาทาง เติมเต็มช่องทางในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนของประชาชนได้อย่างไร มาเสนอ โดยไม่ให้คิดถึงแต่เรื่องการเร่งทำกำไรแต่เพียงอย่างเดียว

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เร่งประสานกับแบงก์รัฐทุกแห่งให้เร่งแก้ไขกฎหมายของแต่ละธนาคารในส่วนที่จำเป็น เพื่อปลดล็อกและเพิ่มบทบาทในการทำงานของแบงก์รัฐให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปีบัญชีหน้าได้มอบหมายให้ทุกแบงก์รัฐเสนอ คณะกรรมการธนาคารแต่ละแห่งให้มีการแยกบัญชีผลการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บัญชีภาพรวม บัญชีโครงการตามนโยบายรัฐ (พีเอสเอ) และบัญชีผลการดำเนินงานปกติ เพื่อลดความซ้ำซ้อนทางบัญชีลง รวมถึงให้ทุกแบงก์รัฐเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้ระบบอี-เพย์เมนต์ในปีหน้าด้วย ไปจนถึงการเพิ่มความใส่ใจในการยกระดับสถาบันการเงินชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่วนนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของธนาคารออมสินนั้นอาจพิจารณาให้เข้ามาเป็นพี่ใหญ่ในการดูแลสภาพคล่องของแบงก์รัฐแห่งอื่นๆ ที่มีปัญหา รวมถึงให้เร่งดำเนินการในการดูแลปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่มาก โดยอาจให้เข้ามาดูเรื่องกลไกทางการเงินเพื่อเติมเต็มการเข้าถึงแหล่งเงินของรายย่อย ซึ่งอาจเกี่ยวโยงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงินด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ