คลังเร่งเบิกจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 15:31 น.
คลังเร่งเบิกจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางติดตามการเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการสำคัญตามนโยบาลรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนประกอบด้วย 1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท วงเงินรวม 3.64 หมื่นล้านบาท เริ่มทยอยเบิกจ่ายคาดการณ์ว่าจนถึงเดือนม.ค.จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 80%

2. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน วงเงินรวม 3,194 ล้านบาท เบิกจ่ายได้แล้ว 117 ล้านบาท หรือ 3.7% ของงบประมาณ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้แล้วจำนวน 544 ล้านบาท

3. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วงเงินรวม 254 ล้านบาท

4. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กไม่เกิน 1 ล้านบาท ของรัฐทั่วประเทศ วงเงินรวม 4.09 หมื่นล้านบาท เบิกจ่ายได้แล้ว 1,867 ล้านบาท หรือ 4.6% ของงบประมาณ

สำหรับมาตรการที่ 2 – 4 คาดการณ์ว่าจะสามารถเบิกจ่าย 100% ภายในธ.ค. 2558