"สมคิด"สั่งคลังเร่งเก็บภาษีเพิ่มรายได้

วันที่ 29 ต.ค. 2558 เวลา 17:03 น.
"สมคิด"สั่งคลังเร่งเก็บภาษีเพิ่มรายได้
"สมคิด" ให้นโยบายผู้บริหารกระทรวงการคลังเดินหน้า 6 ด้าน เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงการว่า ได้สั่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการ 6 ด้าน โดยให้ดำเนินการทันที ได้แก่ 1.ปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อขยายฐานรายได้ และพัฒนาการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเพย์เม้นท์

2. การอำนวยความสะดวกในการลงทุนการทำธุรกิจ 3. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เรื่องการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม 4. การพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงิน สั่งให้ สศค. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช.) ศึกษาหาแนวทางการให้พัฒนาทั้ง 2 ตลาดให้เป็นสากลมากขึ้น

5. การปฏิรูปการทำงานภายในกระทรวงการคลัง เช่น กรมธนารักษ์ ต้องสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 6. ต้องทำการคลังเพื่อสังคม หาทางดึงภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนด้านสังคม